besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo Breed Generiek

Keuzedeel Voorbereiding hbo - Breed generiek

Keuzedeel Clusius College

Het keuzedeel Voorbereiding hbo wordt in door het Clusius College aangeboden als een breed oriënterend keuzedeel, samen met Hogeschool Inholland Delft en Alkmaar en de Hogeschool van Amsterdam. Het programma is ontworpen door Lara Meijer in samenspraak met Ryanne Sandstra en Rian Schelvis. Het keuzedeel zit nog in de pilotfase. Lara Meijer is de coördinator voor het keuzedeel.

Werkwijze aanmelden studenten

Lara heeft in samenspraak met Truus Wening, Marjolein Remmerswaal, Eva Pennings en Doret van de Kerkhof van Hogeschool Inholland en Marco Bijl van de Hogeschool van Amsterdam afgestemd over het aantal mbo-studenten die willen deelnemen aan het keuzedeel, waarna de rooster bij alle instellingen gemaakt worden.

Inhoud Keuzedeel

De student oriënteert zich op de vervolgopleiding naar eigen keuze, volgt colleges bij InHolland en de HvA en werkt aan een project. Tevens reflecteert de student op de inhoud van dit keuzedeel, en sluit hij/zij dit af met een examen. Na afloop is de student zich bewuster van de vaardigheden die er op het hbo worden verwacht.

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het pilot-programma van het keuzedeel is in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissie afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Programma keuzedeel

In het pilot-programma heeft mbo-student helaas amper bezoek kunnen brengen aan de locaties in Delft, Alkmaar en Amsterdam omdat de lessen online werden gegeven door de coronamaatregelen. Als de versoepelingen het toelaten is het de bedoeling dat in het studiejaar 2021-2022 de mbo-student echt fysiek een bezoek brengt aan de verschillende locaties. De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen deelnemende studenten? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met Lara Meijer. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.

Keuzedeel ROCvA

Het breed oriënterend keuzedeel Voorbereiding hbo wordt op dit moment door het ROC van Amsterdam – Flevoland ontwikkeld samen met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Het programma is bedoeld voor mbo-studenten die niet kiezen voor een sectorgebonden keuzedeel omdat zij niet-verwant willen doorstromen naar het hbo. Het keuzedeel zal als pilot worden uitgerold in studiejaar 2022-2023. Bea Becht is, als coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo voor het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord Holland / Flevoland, het aanspreekpunt.

Inhoud Keuzedeel

De mbo-student oriënteert zich op de vervolgopleiding naar eigen keuze door gebruik te maken van de bestaande voorlichtingsactiviteiten bij de hogescholen. Daarnaast zal aandacht zijn voor de benodigde studievaardigheden, taal en onderzoekvaardigheden. De mbo-student reflecteert op de inhoud van dit keuzedeel, en sluit dit af met een examen. Na afloop is de student zich bewuster van de vaardigheden die er op het hbo worden verwacht en maakt de definitieve keuze voor een vervolgopleiding op basis van zijn ervaringen en reflectie.  

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het pilot-programma van het keuzedeel is in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissie afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen deelnemende studenten? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met Bea Becht. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.