besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo Breed Generiek

Keuzedeel Voorbereiding hbo - Breed generiek

Het breed oriënterend keuzedeel Voorbereiding hbo wordt op dit moment door het ROC van Amsterdam – Flevoland ontwikkeld samen met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Het programma is bedoeld voor mbo-studenten die niet kiezen voor een sectorgebonden keuzedeel omdat zij niet-verwant willen doorstromen naar het hbo. Het keuzedeel zal als pilot worden uitgerold in studiejaar 2022-2023. Saskia Lammertsma is, als coördinator keuzedeel Voorbereiding hbo voor het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord Holland / Flevoland, het aanspreekpunt.

Inhoud Keuzedeel

De mbo-student oriënteert zich op de vervolgopleiding naar eigen keuze door gebruik te maken van de bestaande voorlichtingsactiviteiten bij de hogescholen. Daarnaast zal aandacht zijn voor de benodigde studievaardigheden, taal en onderzoekvaardigheden. De mbo-student reflecteert op de inhoud van dit keuzedeel, en sluit dit af met een examen. Na afloop is de student zich bewuster van de vaardigheden die er op het hbo worden verwacht en maakt de definitieve keuze voor een vervolgopleiding op basis van zijn ervaringen en reflectie.  

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het pilot-programma van het keuzedeel is in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissie afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen deelnemende studenten? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met Saskia Lammertsma. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.