besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo ICT

Keuzedeel Voorbereiding hbo - ICT

Het keuzedeel Voorbereiding hbo wordt in een groot aantal mbo-instellingen in de regio aangeboden. In samenwerking met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam is het programma ontworpen door de ontwikkelgroep onder leiding van Nico van Ham (Nova College). Inmiddels ligt de coördinatie van het keuzedeel Voorbereiding hbo bij Eva Metz (Inholland) en Peter Koorn (ROC van Amsterdam).

Werkwijze aanmelden studenten

Daarnaast zijn Peter en Eva tevens duo-voorzitter van de sectorgroep ICT en in voorbereiding voor de uitvoering van het keuzedeel halen zij de aantallen studenten die willen deelnemen aan het keuzedeel op bij de collega’s van het mbo.

In samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo worden door alle deelnemers van het keuzedeel bij ICT afspraken gemaakt met onder andere opleidingsmanagers van ROC van Amsterdam / Flevoland, Nova College en Regio College.

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het programma van het keuzedeel wordt in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissies afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Programma keuzedeel

In het programma gaat de student vier keer op bezoek bij de locatie van Hogeschool Inholland en twee keer naar de locatie van de Hogeschool van Amsterdam om kennis te maken met de verschillen in aanpak, gebouwen en ambiance tussen Inholland en de HvA. De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen van deelnemende studenten per mbo-instelling? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met Eva Metz of Peter Koorn. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.