besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo Sport & Bewegen

Keuzedeel Voorbereiding hbo - Sport & Bewegen

Binnen het keuzedeel Voorbereiding hbo wordt door de Hogeschool van Amsterdam een aantal modules ontwikkeld die opgevat kunnen worden als een brede oriëntatie op de vervolgstudie. De modules worden ontworpen door de Faculteit Sport, Bewegen en Voeding van de HvA. Janey van Asperen is het contactpersoon/coördinator voor dit onderdeel van het keuzedeel Voorbereiding hbo.

Werkwijze aanmelden studenten

Binnen de Faculteit Sport, Bewegen en Voeding zullen Jeroen Laan (ALO), Anjo Veenstra (Sportkunde) en Caroline Barnhoorn-van der Velden (V&D) in het komende studiejaar 2021 – 2022 in samenspraak met de mbo-instellingen afspraken maken over deelname van mbo-studenten. De uitvoering van de lessen in dit keuzedeel gaan plaatsvinden op iedere donderdag tussen 15:00 en 17:00 in de weken 38 t/m 41 en 43 t/m 46. Dit is belangrijke informatie voor het rooster op het mbo!

Janey van Asperen

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het pilot-programma van het keuzedeel zal in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo worden vastgesteld, waar de modules van de HvA onderdeel van zijn. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissie afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Programma keuzedeel

In de modules van het pilot-programma zal de mbo-student, generieke studievaardigheden en de onderzoekvaardigheden van de opleidingen ALO, Sportkunde en Voeding & Diëtetiek opdoen. Het voornaamste doel van dit keuzedeel is om de mbo-student te begeleiden naar een keuze voor een vervolgstudie in het hbo of een ander loopbaanperspectief. De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen van deelnemende studenten per mbo-instelling? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met coördinator Janey van Asperen of met Vincent Los, voorzitter van de sectorgroep. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.