besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo Techniek

Keuzedeel Voorbereiding hbo - Techniek

Het keuzedeel Voorbereiding hbo wordt in een groot aantal mbo-instellingen in de regio aangeboden. In samenwerking met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam is het programma ontworpen door de ontwikkelgroep onder leiding van Ramon Baijens. Ramon is de voorzitter van de sectorgroep Techniek. Er is nog geen coördinator voor het keuzedeel bepaald.

Werkwijze aanmelden studenten

Ramon neemt, in samenspraak met de ontwikkelgroep, als voorzitter van de sectorgroep Techniek het initiatief om de aantallen studenten die willen deelnemen aan het keuzedeel op te halen bij de collega’s van het mbo. Gezamenlijk met de collega’s uit het mbo en hbo worden door alle deelnemende partijen van het keuzedeel bij Techniek afspraken gemaakt met opleidingsmanagers van ROC van Amsterdam/Flevoland, Nova College, Horizon College en Regio College.

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het programma van het keuzedeel wordt in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissies afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Programma keuzedeel

In het programma gaat de student twee keer op bezoek bij de locatie van Hogeschool Inholland en twee keer naar de locatie van de Hogeschool van Amsterdam om kennis te maken met de ontwerpmethodiek, de gebouwen en ambiance in Amsterdam bij de HvA en in Diemen bij Inholland. De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen van deelnemende studenten per mbo-instelling? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met Ramon Baijens. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.