besloten Gebruikersnaam

Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor alumni en werkenden binnen de context van de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen zoals circulaire economie, technologisering van de zorg e.d. Hierbij wordt ingezet op kennisontwikkeling, hoe doen we dat in het beroepsonderwijs? Daarbij kan gedacht worden aan: de pilots met flexibele deeltijd, werken met leeruitkomsten, informeel leren, vakmanschap. Deze elementen zijn uniek voor het beroepsonderwijs en sluiten aan bij de context van ‘het werken’. Ze moeten niet alleen versterkt worden maar ook zichtbaarder gemaakt moeten worden.

Meer weten? Lees dan dit nieuwsbericht over de ‘Ketenaanpak LLO’ en de (nieuwe) website FastSwitch.nl!

Deelnemende mbo/hbo instellingen