besloten Gebruikersnaam

Hospitality & Food

Sectorgroep Hospitality & Food

Recent zijn docenten en opleidingsmanagers van verschillende mbo- en hbo-instellingen in Noord-Holland en Flevoland met elkaar in gesprek gegaan om te kijken of een sectorgroep Hospitality & Food levensvatbaar is. Ontwikkelingen volgen of actief meedoen? Neem dan contact op met Saskia Lammertsma of mbohbo-nhf@hva.nl!

Mbo-opleidingen die voor hun studenten op zoek zijn naar een keuzedeel Voorbereiding hbo voor de sector Hospitality & Food kunnen terecht bij de Hogeschool van Amsterdam. Bij de Faculteit Sport, Bewegen & Voeding wordt een aantal modules ontwikkeld die opgevat kunnen worden als een brede oriëntatie op de vervolgstudie. De uitvoering van de lessen in dit keuzedeel gaan plaatsvinden op iedere donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur in de weken 38 t/m 41 en 43 t/m 46. Dit belangrijke informatie voor het rooster op het mbo!

In de modules van het pilot-programma zal de mbo-student, generieke studievaardigheden en de onderzoekvaardigheden van de opleidingen ALO, Sportkunde en Voeding & Diëtetiek opdoen. Het voornaamste doel van dit keuzedeel is om de mbo-student te begeleiden naar een keuze voor een vervolgstudie in het hbo of een ander loopbaanperspectief. De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met Janey van Asperen, contactpersoon en coördinator voor dit onderdeel van het keuzedeel Voorbereiding hbo.