besloten Gebruikersnaam

Media

Sectorgroep Media

De sectorgroep Media is gestart in het schooljaar 2015/2016. Diverse vertegenwoordigers van deelnemende instellingen komen op gezette tijden bij elkaar en daaruit is een ontwikkelgroep gevormd die bezig is invulling te geven aan de sectorale invulling van het keuzedeel Voorbereiding hbo. Resultaat moet zijn dat de deelnemers aan het keuzedeel ondervinden wat studeren aan het hbo betekent en een goed beargumenteerde keuze voor een hbo-opleiding maken, meer specifiek in de richtingen media en communicatie.

Peter van der Blom

Er is geen structureel overleg, maar tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het keuzedeel komt de sectorgroep bij elkaar. Er zijn dan vooral bilaterale overleggen waarin het keuzedeel Voorbereiding hbo het voornaamste gespreksonderwerp is.

Voorzitter van de sectorgroep Media is Peter van der Blom. Hij is onderwijskundig beleidsmedewerker bij het Mediacollege Amsterdam en neemt in het Regionaal netwerk mbo-hbo ook deel aan de netwerkgroep. Meer weten over de sector Media? Neem dan contact op met Peter of stuur een mail naar mbohbo-nhf@hva.nl.