besloten Gebruikersnaam

Netwerkgroep

Netwerkgroep

In de netwerkgroep zitten beleidsmedewerkers van de deelnemende mbo- en hbo-instellingen. Zij geven onder andere vorm aan de drie programmalijnen en bespreken landelijke ontwikkelingen op het gebied van de doorstroom mbo-hbo met elkaar. Ongeveer vier keer per jaar komt de netwerkgroep bij elkaar – waarbij de agenda deels is afgestemd op de vergaderingen van het Bestuurlijk overleg en die van de sectorale werkgroepen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de bespreekpunten van de bestuurders, nieuwe wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo. Daarnaast wordt veel gesproken over aanmeldprocessen, de studiekeuzechecks op de hogescholen en de wijze waarop mbo-deelnemers zich daarop kunnen voorbereiden. Een belangrijk onderwerp van gesprek is hoe in de regio de sectoraal ingekleurde varianten van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ gestalte krijgen.

Contactpersonen voor de netwerkgroep zijn Saskia Lammertsma en Pierre Poell.

Deelnemende mbo/hbo instellingen