besloten Gebruikersnaam

Sport & Bewegen

Sectorgroep Sport & Bewegen

In de sectorgroep Sport en Bewegen zitten vertegenwoordigers van mbo-opleidingen Sport en Bewegen van de roc’s uit de regio aan tafel met vertegenwoordigers van de volgende hbo-opleidingen:

  • Sportkunde (Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam)
  • Fysiotherapie (Hogeschool van Amsterdam)
  • ALO (Hogeschool van Amsterdam)

Er is één keer per jaar overleg en het doel daarbij is met elkaar af te stemmen hoe de overstap naar het hbo voor de mbo’ers in deze sector zo succesvol mogelijk kan verlopen. Er wordt dan gesproken over het examen keuzedeel Voorbereiding hbo, de organisatie samenwerking mbo-hbo en over de toekomstige invulling van de sectorgroep. De sectorgroepleden blijven met elkaar in gesprek om de scope van de sectorgroep te verbreden naar andere onderwerpen die de overgang van het mbo naar het hbo kunnen verstevigen of ondersteunen.

Vincent Los

Voorzitter van de sectorgroep Sport & Bewegen is Vincent Los, opleidingsmanager CIOS Haarlem/Hoofddorp (Nova College). Meer weten? Neem dan contact op met Vincent of stuur een mail naar mbohbo-nhf@hva.nl.