besloten Gebruikersnaam

Zorg & Welzijn

Sectorgroep Zorg & Welzijn

In de sectorgroep Zorg en Welzijn zitten vertegenwoordigers van de mbo-opleidingen en hbo-opleidingen zorg en welzijn uit de regio. Op de agenda staat voornamelijk kennisuitwisseling en meningsvorming over landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de aansluiting mbo-hbo. De sectorgroep komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Op dit moment staat de ‘vorm’ centraal maar inhoudelijk is vooral de doorlopende leerlijn van mbo naar hbo en de plaats van de mbo’er en de hbo’er op de arbeidsmarkt relevant.

Binnen de sector Zorg & Welzijn is door een ontwikkelgroep sectorale invulling gegeven aan het keuzedeel Voorbereiding hbo – gecoördineerd door Eline de Wit (Nova College).

Voorzitter van de sectorgroep Zorg & Welzijn is Marian van der Sluijs. Marian is sinds 2018 als onderwijsmanager bij de afdeling Welzijn van ROC TOP betrokken bij het Regionaal netwerk. Als voorzitter van de sectorgroep Zorg & Welzijn vervult zij een verbindende rol tussen de ROC’s en de Hogescholen als het gaat om talentontwikkeling van de student en de doorstroom van mbo naar hbo. Als coördinator van het Pabo-schakeltraject heeft zij een rol vervult in de doorstroom van studenten van niet-verwante opleidingen naar de Pabo als aanval tegen het lerarentekort. Op deze wijze speelt zij in op maatschappelijke vraagstukken in het veld van Zorg en Welzijn.

Marian van der Sluijs

Marian heeft de ontwikkeling van het keuzedeel voorbereiding hbo op de voet gevolgd en is betrokken bij de organisatie van de uitvoering van dit keuzedeel in samenwerking met de betrokken ROC’s en de Hogescholen. In haar rol van sectorvoorzitter wil ze een platform creëren voor nog meer initiatieven in het werkveld en de ontwikkelingen binnen de opleidingen waar het mbo en hbo elkaar versterken zodat arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken belicht worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Marian of stuur een email naar mbohbo-nhf@hva.nl.