besloten Gebruikersnaam

Wie zijn wij

Wie zijn wij

Het Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland – Flevoland bestaat al sinds het einde van de jaren ’90. In het netwerk werken in totaal vijf hbo- en negen mbo-instellingen samen op verschillende niveaus om continu aandacht te geven aan de aansluiting mbo-hbo:

  • Het bestuurlijk overleg is een overleg van CvB-leden van de aangesloten instellingen. De bestuurders hebben een drietal programmalijnen opgesteld om de koers voor dit netwerk te bepalen.
  • De netwerkgroep is een overleg van beleidsadviseurs van de deelnemende instellingen. Zij bereiden o.a. het Bestuurlijk overleg voor, in samenspraak met hun bestuurder. Daarnaast houdt de netwerkgroep zich bezig met onderwerpen over de doorstroom van mbo naar hbo.
  • In de sectorgroepen zitten opleidingsmanagers en docenten aan tafel die zich met de doorstroom mbo-hbo bezighouden en op opleidingsniveau invulling geven aan het keuzedeel Voorbereiding hbo en waar mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de drie programmalijnen van ons netwerk.
  • Docenten werken in ontwikkelgroepen aan de sectorale invulling van het keuzedeel Voorbereiding hbo.

Ben je docent, opleidingsmanager of beleidsmaker op één van de deelnemende instellingen? Maak dan een profiel aan en bekijk wat in jou specifieke sector gedaan wordt aan de doorstroom mbo-hbo. Wanneer je deelnemer bent van de netwerkgroep of een sector- of ontwikkelgroep dan kun je in het besloten gedeelte meer specifieke info vinden – denk aan vergaderdata, agendastukken en ontwikkeld lesmateriaal.

Ben jij mbo-student die graag de overstap wil maken naar het hbo? Kijk dan ook eens op Leerverder.nl!

De coördinatoren

Pierre Poell

Sinds 2006 is Pierre Poell, vanuit Hogeschool Inholland, betrokken bij het Regionaal netwerk mbohbo Noord-Holland/Flevoland. Pierre is sinds 2012 ook coördinator, samen met Saskia Lammertsma (HvA) en Bea Becht (Inholland).

De overgang naar het hoger onderwijs gaat altijd gepaard met wrijving. Je moet wennen aan de nieuwe omgeving en aan wat er van je verwacht wordt. Bijna alles gaat op een andere manier dan je gewend was op je oude school. Ongeveer een derde van de instroom in het hbo zijn mbo’ers. Een grote groep en bovendien belangrijk omdat de route mbo-hbo voor veel studenten een manier is om ‘hogerop’ te komen.

Met het Regionaal netwerk proberen we de overgang mbo-hbo soepeler te laten lopen. Dat doen we door activiteiten te organiseren waarbij mensen uit het mbo en hbo met elkaar in gesprek raken en elkaar leren kennen. En als je elkaar kent hou je, in de contacten met de studenten, meer rekening met elkaar.

Bea Becht

Bea werkt vanaf 2007 bij de Hogeschool Inholland. Als relatiebeheerder mbo-hbo is zij direct betrokken bij voorlichtingsactiviteiten, die de aansluiting mbo-hbo stimuleren. Sinds 2020 is Bea het aanspreekpunt voor coördinatoren van het keuzedeel Voorbereiding hbo binnnen Hogeschool Inholland en vanaf september 2021 doet zij deze coördinatie voor het hele Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland.

Voor de keuzedelen Voorbereiding hbo is het belangrijk dat partners in het Regionaal netwerk mbo-hbo NHF goed met elkaar samenwerken. Als coördinator brengt Bea collega’s uit het mbo en hbo met elkaar in contact om de overstap voor mbo studenten naar het hbo te bevorderen en soepel te laten verlopen. Bea onderhoudt de contacten met de leden in het netwerk, die de keuzedelen Voorbereiding hbo vormgeven en uitvoeren. Neem gerust contact op met Bea om meer te weten te komen over het keuzedeel Voorbereiding hbo!

Saskia Lammertsma

Saskia werkt vanaf 2001 bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en draagt al bijna 20 jaar het aansluitingsvraagstuk mbo-hbo een warm hart toe. In haar rol als coördinator bereidt zij, samen het haar collega Pierre Poell, het Bestuurlijk overleg voor, waar alle bestuurders uit het netwerk in deelnemen. Ze onderhoudt contacten met leden van de netwerkgroep en met de voorzitters van de sectorgroepen.

Neem contact op met Saskia bij vragen over het Bestuurlijk overleg, de netwerkgroep of de verschillende de sectorgroepen.