besloten Gebruikersnaam

Wiskunde voor de Techniek

Sectorgroep Wiskunde voor de Techniek

In de sectorgroep Wiskunde voor de Techniek wisselen mbo- en hbo-docenten wiskunde en aviation kennis uit over het keuzedeel Voorbereiding hbo. Daarnaast houden ze elkaar op de hoogte van nieuwe lesmethoden en onderwijsontwikkelingen in de wiskunde- en technieksector.

Deze sectorgroep is recent in het leven geroepen en heeft nog geen voorzitter. Het waarnemend voorzitterschap ligt bij Saskia Lammertsma. Meer weten? Neem dan contact met ons op!