besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo Media

Keuzedeel Voorbereiding hbo - Media

Het keuzedeel Voorbereiding hbo wordt in een aantal mbo-instellingen in de regio aangeboden. In samenwerking met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam is het programma ontworpen door de sectorgroep Media onder leiding van Peter van der Blom. Peter is de voorzitter van de sectorgroep Media en hij neemt ook de organisatorische delen van het keuzedeel voor zijn rekening.  

Werkwijze aanmelden studenten

Peter stemt af met collega’s van het mbo om de aantallen studenten die willen deelnemen aan het keuzedeel op te halen. Gezamenlijk met de collega’s uit het mbo en hbo worden door alle deelnemende partijen van het keuzedeel bij Media afspraken gemaakt met opleidingsmanagers van ROC van Amsterdam – Flevoland, Nova College en Mediacollege Amsterdam.

Peter van der Blom

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het programma van het keuzedeel wordt in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt in samenspraak met de examencommissies afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Programma keuzedeel

Het programma bestaat uit twee delen:

  • ‘de HBO-safari’ gaat de student op bezoek bij de locatie van Hogeschool Inholland en naar de locatie van de Hogeschool van Amsterdam om kennis te maken met de ontwerpmethodiek, de gebouwen en ambiance in Amsterdam bij de HvA en in Diemen bij Inholland.
  • De ‘Challenge’een praktijkopdracht waarin de studenten onderzoek doen en een oplossing aandragen voor een communicatievraagstuk. De eindpresentatie is altijd een happening.

De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen van deelnemende studenten per mbo-instelling? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met Peter van der Blom. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.