besloten Gebruikersnaam

Keuzedeel Voorbereiding hbo Economie & Handel

Keuzedeel Voorbereiding hbo - Economie & Handel

Het regionaal ontwikkelde mbo keuzedeel Voorbereiding hbo wordt in een groot aantal mbo-instellingen in de regio Noord Holland aangeboden. In samenwerking met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is het programma ontworpen door een ontwikkelgroep onder leiding van Wijnand Kieft. In deze ontwikkelgroep participeerden collega’s van verschillende mbo- en hbo-instellingen. De huidige coördinator van het keuzedeel Economie & Handel is Laura Doornbos (HvA), die hierin samenwerkt met Ad Eijk (Inholland Diemen), Jos Rondeel (ROC van Amsterdam) en Kees Post (HvA, tevens voorzitter sectorgroep). Het keuzedeel Economie & Handel werkt nauw samen met de collega’s van het keuzedeel Juridisch. Omdat in het mbo verschillende mbo-opleidingen zowel een economisch als juridische component bevatten, worden deze twee sectoren gecombineerd aangeboden. Maar; elk keuzedeel Voorbereiding hbo voert een eigen programma uit.

Deelnemende mbo-instellingen
Mbo-studenten vanuit de volgende mbo-instellingen nemen deel aan het regionaal keuzedeel: ROCvA Zuid-Oost, ROCvA Amstelland, ROCvA Noord, ROCvA Westpoort, ROCvA Hilversum, ROC TOP Business, ROC TOP Noord, Regio College, Nova College Haarlem en Nova College Hoofddorp. Momenteel lopen er gesprekken om te onderzoeken of het Horizon College kan aanhaken.

Werkwijze aanmelden studenten

De voorzitter van de sectorgroep Economie & Handel, Kees Post, coördineert vanuit de sectorgroep de contacten met de hbo- en de mbo-instellingen en bespreekt met de mbo-collega’s welke mbo-studenten het keuzedeel willen gaan volgen. In samenspraak met Laura Doornbos en Ad Eijk wordt daarop gebaseerd een groepsindeling gemaakt. De colleges binnen dit keuzedeel worden standaard op de woensdagochtend aangeboden.

Examen keuzedeel Voorbereiding hbo

Het programma van het keuzedeel wordt in samenspraak met de collega’s uit het mbo en hbo vastgesteld. Vanaf studiejaar 2020-2021 mbo telt het cijfer mee in de slaag-/zakregeling en bij het mbo wordt, in samenspraak met de examencommissies, afgesproken welk examen wordt gebruikt.

Programma keuzedeel

In het programma gaat de student vier keer op bezoek bij de locatie van Hogeschool Inholland en vier keer naar de locatie van de Hogeschool van Amsterdam om kennis te maken met de verschillen in aanpak, gebouwen en ambiance tussen Inholland en de HvA. Waarbij aangetekend wordt dat mbo-studenten van het Nova college op bezoek gaan naar de HvA en  bij Inholland Haarlem. Alle andere mbo-studenten gaan bij Inholland Diemen en de HvA op bezoek.

Tijdens de werkcolleges op de locaties maken mbo-studenten kennis met vakken in het economisch domein en voeren samen met andere mbo-studenten een onderzoekje uit. De uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding maakt de mbo-student aan het eind van het keuzedeel op basis van zijn ervaringen en reflectie.

Meer weten over het specifieke programma, het rooster en de aantallen van deelnemende studenten per mbo-instelling? Registreer je dan en we nemen snel contact met je op!

Wil je meewerken aan het keuzedeel Voorbereiding hbo? Neem dan contact op met coördinator Laura Doornbos of met Kees Post. Deelnemers van de ontwikkelgroep keuzedeel Voorbereiding hbo hebben ook toegang tot alle documenten, notulen en agenda’s van de bijeenkomsten.