besloten Gebruikersnaam

Economie & Handel

Sectorgroep Economie & Handel

De sectorgroep Economie en Handel heeft als doel om met elkaar af te stemmen hoe de overstap van het mbo naar het hbo voor mbo’ers zo soepel en succesvol mogelijk kan verlopen. Hierbij zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende instellingen uit het mbo en hbo betrokken. Al 15 jaar lang is de sectorgroep bezig met het begeleiden van de doorstroom van mbo naar hbo, waarbij zo’n vier keer per jaar vergaderd wordt. Voor komend collegejaar (21-22) is de uitrol van het nieuwe mbo-kwalificatiedossier Business Services als belangrijk punt gedefinieerd. Daarnaast wordt gekeken of op basis van dit nieuwe kwalificatiedossier het keuzedeel Voorbereiding hbo op punten aangepast dient te worden.

Kees Post

Voorzitter van de sectorgroep Economie & Handel is Kees Post (Hogeschool van Amsterdam). Meer weten? Neem dan contact op met Kees of stuur een mail naar mbohbo-nhf@hva.nl